Türkiye Boks Federasyonu Boks Ligi

Lig Hakkında

AMAÇ:

Madde 1- Bu talimatın amacı, Büyük Erkekler Türkiye Boks Liginin kuruluşu, işleyişi, ligde yer alan kulüpler arasında yapılacak olan boks müsabakalarını, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetlerin Uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2- Büyük Erkekler Türkiye Boks Liginde yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır.

DAYANAK:

Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 01/10/2014 tarih ve 29136 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4- Bu Talimatta geçen:

Genel Müdürlük                             : Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür                                   : Spor Genel Müdürünü,

Federasyon                                       : Boks Federasyonunu,

Federasyon Başkanı                      : Boks Federasyonu Başkanını,

Lig Yürütme Kurulu                        : Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan kurulu,

AIBA                                                     : Dünya Boks Birliği’ni

EUBC                                                    : Avrupa Boks Konfederasyonu’nu

İl Müdürlüğü                                     : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü

İl Müdürü                                           : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’nü

Lig                                                         : Büyük Erkekler Türkiye Boks Ligi’ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Lig’in Yapısı

Madde 5- Türkiye Boks Ligi en fazla 12 takımdan oluşacaktır. Lig kurulumunda 12’den fazla kulüp müracaat ederse, Kulüplerin seçimi ile her hangi bir sebeple lig’de yer alacak takımların sayısında azalma olması durumunda, kulüplerin seçimi ve yeni kulüp eklenmesi veya mevcut durumla lige devam edilmesi kararı Federasyon Yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş, Türkiye Boks Federasyonu Lig Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Madde  6- Türkiye Boks Ligi Büyük Erkekler Kategorisinde 19-40 yaş arası sporculardan oluşan takımlar arasında tek devreli lig sisteminde oynanacaktır. Lige katılacak takımlar sezon başında sporcu listelerini lisansları ile birlikte Federasyona tescil ettirecekler, tescil edilen sporcuların dışında başka sporcu ile müsabakalara katılamayacaklardır.

Madde 7- Takımlar sezon içinde transfer ettikleri sporcuları müsabakalara dahil edebilmeleri için müsabaka tarihinden en geç bir hafta önce Federasyona tescil ettirmek zorundadır. Aynı zamanda transfer edilen sporcu için aynı sezonda başka bir kulüp adına ligde müsabakaya katılmamış olma şartı aranacaktır.

Madde 8- Türkiye Boks Ligi (46-49)-52-56-60-64-69-75-81-91 ve +91 Kg’lar olmak üzere 10 sıklette oynanacak Lige katılan tüm takımlarda en az 8 sıklette, en az bir sporcu bulundurma zorunluluğu aranacaktır.

Madde 9- Her takım kadrosunda yabancı uyruklu sporcu bulundurabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu sporcular Resmi Makamlardan alınan İkamet Teskeresi ve sporcu lisansı ile kulüpleri adına müsabakalara iştirak edebilirler. Her takım bir müsabakada en fazla 3 yabancı uyruklu oyuncu oynatabilir.

Madde 10-

- Lig’e katılacak takımlar, takım teşkilini oluşturabilmek için, lisansı başka bir kulüpte olan sporcular ile kiralık sporcu sözleşmesi yapmak kaydı ile Lig’de kiralık sporcularla müsabakalara katılabilir.

- Bir sporcu bir lig sezonu boyunca sadece bir kulüp adına kiralık sözleşmesi imzalayabilir ve bir kulüp adına müsabakaya çıkabilir.

- Kendi kulübünden ligde müsabakaya çıkmış olan sporcu, ligin diğer haftaları için başka bir kulüple kiralama ve transfer yapamaz.

- Bir kulübe kiralık olarak giden sporcunun lig müsabakalarını içeren bütün hakları sözleşme süresince kiralık olarak gittiği kulübe aittir.

- Kiralanan sporcu, kiralandığı kulüp adına müsabakaya çıkmayı reddederse bütün sorumluluk tamamı ile kulübüne aittir.

Madde 11- Kulüpler isterlerse Sponsorluk yapan kurumların ünvanını kulüp isimlerine ekleyebilir sezon boyunca kullanabilirler.. Sponsor logolarını ve isimlerini atlet, şort ve eşofmanlarda kullanabilirler. (Sponsorluk işlemleri GSGM sponsorluk yönergesi hükümlerine göre yapılır.)

Madde 12- Müsabakaların Teknik Toplantıları ve tartıları Müsabaka tarihinden bir gün önce en geç saat 19:00’da, federasyon tarafından daha önce belirtilen yerde yapılacaktır.

Madde 13- Tartı öncesi sporcular doktor kontrolünden geçecek, tartı esnasında sporcular , lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı veya pasaport göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan kimlik ve lisanslar kabul edilmeyecek ve tartıya alınmayacaktır.

Madde 14- Tartı esnasında veya müsabaka esnasında sakal veya bıyıklı sporcular tartıya ve müsabakaya alınmayacaktır.

Madde 15-  Müsabakalar AIBA ( Dünya Boks Birliği) müsabaka kuralları çerçevesinde yapılacaktır.

a ) - Müsabakalar 3 er dakikadan 3 raund üzerinden oynanacak.

b ) - (46-49) kg’ dan  64 kg dahil sıkletlerde 10 onz, 69 kg’dan +91 kg dahil sıkletlerde 12 onz boks eldiveni kullanılacak olup, müsabakalarda yalnız Federasyon tarafından verilen eldivenler kullanılacaktır.

c ) - Akreditasyon kartı yanında ve boynunda takılı olmayan antrenör ve sporcular müsabakaya alınmayacaktır.

d ) - Sporcular müsabakalara kırmızı ve mavi renkli atlet şort haricinde başka renk atlet şortla çıkamayacaktır.

e ) – Antrenörler eşofman, spor ayakkabı ile köşelere çıkacak herhangi bir aksesuar ( şapka, güneş gözlüğü v.s. ) takmayacaklardır.

f ) – Kulüpler eşofman ve atlet şortlara sponsor reklamı alabileceklerdir.

g ) – Müsabaka alanına (FOP) müsabakası olan antrenör ve sporcu ile görevli haricinde kimse alınmayacaktır.

h ) – Müsabakalar esnasında, salon içerisinde sporcu ısıtmak, lapa çalışması yapmak kesinlikle yasaktır.

ı ) – Sporcular kırmızı ve benzeri renkte dişlikle müsabakaya alınmayacaktır.

J ) – Müsabakalarda profesyonel bandaj kullanılacaktır.

k ) – Tartı esnasında sıkletlerde tolerans sıfır olacaktır.

Madde 16- Lig müsabakalarında AIBA tarafından tüm dünyada belirlenen Swiss Timing puanlama sistemi kullanılacaktır.

- Lig de galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan olarak hesaplanacaktır.

- Ligde iki takım arasında yapılacak müsabakalar sonucu en fazla puanı toplayan takım 3 puan alacaktır.

- Müsabakaların iki takım arasında oynanacak müsabakaların beraberlikle sonuçlanması durumunda her iki takım da birer puan alacaktır. (Örneğin: 5-5, 4-4 gibi)

- 11 hafta sonunda, lig bitiminde puan tablosunda eşitlik olması durumunda, aynı puana sahip iki takım arasında birbirleri ile sezon içinde oynamış oldukları müsabakaların sonuçlarına göre diğerine üstünlük sağlayan takım bir üst sırada olacaktır.

                a- Aralarındaki müsabaka veya müsabakaların takım puanına bakılır

                b- Aralarındaki maçların sonunda ferdi galibiyet sayısına bakılır,

                c- Şampiyonluğu belirleyecek iki takım beraberliği durumunda beraberlik bozulmaması durumunda, iki takım arasında Final müsabakası oynanır, eğer sonuç yine beraberlikle sonuçlanırsa Şampiyon olacak takım kura ile belirlenir.

Madde 17- Takımlar kulüplerinin antetli kağıtlarına veya kulüp kaşeli-kulüp başkanı tarafından imzalı müsabaka listelerini sıkletleri ve isimleri belirtilmiş şekilde yazarak Teknik toplantı öncesi kapalı bir zarf içerisinde müsabaka baş hakemine teslim ederler. Listeler (Esame Listeleri) Teknik toplantı esnasında iki takım idareci ve antrenörleri huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra kesinlikle değiştirilemez. Tüm lig müsabakalarında tanıtım seremonisi yapılır.

Madde 18 -  Lig müsabakalarında maç sırası en küçük sıkletten başlar sırasıyla devam eder. Müsabakaya Teknik toplantı ve tartı esnasında ismi bildirilen sporcu haricinde başka sporcu katılamaz.

Madde 19 - Teknik toplantı ve tartıya katılmayan kulüpler hükmen mağlup sayılır ve diğer takım sporcu sayısı kadar ferdi galibiyet kazanarak 3 puan alır. Müsabakalara katılmayan takım hakkında Disiplin Kurulu gereken cezai müeyyideleri uygular.

Madde 20 – Lig müsabakalarında Büyük Erkekler Türkiye Boks Ligi Talimatı’nda bulunmayan konularda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Lig Yürütme Kurulu yetkilidir.

Madde 21 – Takımlar idari konularda bir dilekçe ile müsabakalardan sonra en fazla 2 (iki) gün içinde itiraz edebilirler. İkinci gün mesai saatini geçen süre sonunda yapılan itirazlar kabul edilmez. (Lisans, Hüvviyet Cüzdanı, Sahte Sporcu, Cezalı Sporcu v.s.) Bu itirazlar Lig Yürütme Kurulu tarafından incelenerek, konu hakkındaki görüş Boks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır.

 

Madde 22 – İsim Değiştirme, Birleştirme, Devretme,

Kulüpler isim değişikliklerini, birleştiklerini veya devrettiklerini Federasyona yazılı bir başvuru ile bildireceklerdir. Federasyon Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde değiştirme, birleşme veya devretme yapabilirler.

Madde 23 – Müsabakalarda görev yapacak kulüp antrenörleri: Boks Federasyonu Antrenör Talimatı’na uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış, antrenör yaka kartını almış olmak zorundadırlar. Vizesi olmayan veya antrenör yaka kartı olmayan antrenörler sporcularının köşelerine çıkamazlar ve müsabaka listelerine yazılamazlar. Vizelerin kontrolü Federasyon temsilcisi tarafından yapılır.

 

Madde 24 – Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

 

Müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar aşağıdadır:

 

A ) - Lig müsabakalarının daha önce belirlenen yer ve salonda ilan ve tebliğ edilen gün ve saatlerde başlaması zorunludur. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe ertelenir. Ertelenmesinde zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın başlamasına kadar Federasyona, müsabaka sırasında ise Federasyon Temsilcisi ile Müsabaka Baş Hakemi’nin kararına bağlıdır. Takımların anlaşması ile müsabaka ertelenemez.

B ) - Ertelenen müsabakalarda ancak erteleme tarihinde maç yapma hakkı bulunan sporcular maç yapabilirler. Müsabaka tarihinde maç yapma hakkı olup erteleme tarihinde cezası bulunan sporcular erteleme müsabakasında maç yapamaz hükmen yenik sayılırlar.

C ) – Müsabaka her hangi bir kasıt olmaksızın zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde, olay müsabaka oynandığı esnada vuku buldu ise yarıda kalan müsabaka için AIBA kuralları uygulanır, kalan maçlar için en fazla 2 (iki) saat beklenir. İki saat içinde devamı sağlanamayan müsabakalar ertesi gün aynı salonda kaldığı yerden kura cetvelinde yazılı sporcularla tamamlanır.

D ) – Seyircinin aşırı taşkınlıkları sebebiyle ve kötü tezahüratın engellenememesi hallerinde hakemlerin müsabakayı devam ettirme imkanı bulmayarak müsabakanın tatil edilmesi durumunda, Federasyon müsabakaları aynı ilde seyircisiz yaptırabileceği gibi, başka bir ilde seyircili veya seyircisiz olarak yaptırabilir.

 

Madde 25 – Federasyonun izni olmaksızın mazeretsiz olarak sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Daha sonra hiçbir sezonda lige katılamazlar.

 

Madde 26 – Hükmen Yenik Sayıma

Takım halinde hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller;

A ) – Her hangi bir şekilde bir boksör ile ilgili bile olsa hile yapılmış olduğunun belirlenmesi,

B ) – Cezalı sporcu ile maça çıkmak,

C ) – Takım halinde müsabakalardan çekilmek,

D ) – Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak,

E ) – Müsabakaya mazeretsiz zamanında çıkmamak,

F ) – Müsabakaya 8 sıkletten az sporcu ile iştirak etmek,

G ) – Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme yetkisi Federasyona aittir) yapıldığına kanaat getirmiş olmak. (Bu taktirde her iki takım da hükmen yenik sayılır).

H ) – Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin davranışlarını devam ettirmeleri,

I ) – Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam ettirilmesine imkan kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin seyircinin sebep olduğuna müsabakaların baş hakeminin ve federasyon Temsilcisinin raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımlardan biri veya her ikisi hükmen yenik sayılır.)

Tüm bu maddelere sebep olan takım, sporcu, antrenör ve idareciler Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

 

 

Madde – 27 ) Cezai Hükümler:

a ) – Müsabakalarda salon içinde kurallara uymayan, spor ahlakına aykırı hareket eden, idareci, antrenör ve sporcular Merkez Hakem Komitesi raporu veya Federasyon Temsilcisinin raporu doğrultusunda Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilecek hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

b ) – İdarecisi, antrenörü ve sporcusu ile taraftarları toplu olarak taşkınlık yapan, kurallara uymayan, kulüpler de Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilecek hem kulüp, hem de şahıslar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

c ) – Yapılan kontroller sonucu doping yaptığı (yasaklı madde kullandığı) tespit edilen sporcu hakkında hem sporcu, hem antrenörü, hem de kulübü hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

d ) – Disiplin Kuruluna sevk edilen her konu ile ilgili Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Talimatı kararları esas alınacaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konular

Madde 28- Türkiye Boks Federasyonu tarafından görevlendirilecek temsilci, gözlemci, teknik – idari görevli ve hakemlerin yolluk ve harcırahları ile hakemlerin hakem tazminatları Federasyon tarafından ödenecektir.

Madde 29- Lig müsabakalarına kulüpler istediği kadar antrenör ve sporcu ile katılıp, müsabakalarda Federasyon tarafından tescil edilmiş istediği sporcuyu oynatabilirler.

Madde 30 – Müsabakaların yapıldığı ilin takımına veya takımlarına harcırah ödenmeyecektir. Diğer illerden gelen takımların 1 idareci, 2 antrenör ve 10 sporcusuna, 2 gün yol bir gün maç günü olmak üzere üç günlük kanuni harcırahları ve yol ücretleri (Otobüs rayiç bedelleri üzerinden) Federasyon tarafından ödenecektir.

Madde 31 – Antrenörler, yaka kartı ile sporcuların köşelerinde bulunan sandalyelere oturacaklar, yaka kartı olmayan antrenörler sporcuların köşelerine çıkartılmayacak olup, harcırahları Federasyon tarafından ödenmeyecektir.

Madde 32 – Müsabakaların Başhakemi tarafından köşeden uzaklaştırılan antrenörler o günkü müsabakalardan men edilecek olup, harcırahları Federasyon tarafından ödenmeyecektir.

Madde 33 – İl Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için lig müsabakalarında 10 personel görevlendirecek, bu görevlilerin görev yaptıkları günler için seans olarak ücretleri Federasyon tarafından ödenecektir. Fiilen görev yapmayan kişilere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sair Hükümler

 

Madde 34 - Müsabakaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasından doğrudan il müdürlükleri sorumlu olduklarından;

a ) – İçişleri Bakanlığının spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 138 nolu genelgesi çerçevesinde gerekli Emniyet tedbirlerini alacaklardır.

b ) – Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere salonda bir ambulans ve doktor ile sağlık görevlisi bulundurulacaktır.

Madde 35 – Salonu olan kulüpler Federasyondan izin alıp, güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak kaydı ilinde yapılacak müsabakaları kendi salonlarında yapabilirler.

Madde 36 – İl Müdürlükleri ve kulüpler müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka müsabakalarla ilgili duyuruları yaparak halkın müsabakaların yapıldığı salonlara çekilmesi için gerekli gayreti gösterecektir.

Madde 38 – Büyük Erkekler Türkiye Boks Ligi ile ilgili her türlü uygulama Federasyon Başkanının seçeceği Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve dokuz üyeden oluşur.

Madde 39 – Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı her Lig müsabakası için iki Federasyon Temsilcisi görevlendirir. Federasyon Temsilcileri Teknik Toplantı, Tartı ve müsabakalar esnasında hazır bulunmak zorundadır. Müsabakalar ile ilgili raporu ve müsabaka sonuçlarını en geç iki gün içinde Federasyona gönderirler.

Madde 40 – Bu Talimat imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

                                                                                                                                                  Eyüp GÖZGEÇ

                                                                                                                             Türkiye Boks Federasyonu Başkan